گروه های عاملی

کنکوراز

http://www.konkurase.ir/

گروه های عاملی

جمع بندی شیمی,شیمی کنکور,جزوه شیمی,گروه های عاملی,

جمع بندی شیمی,شیمی کنکور,جزوه شیمی,گروه های عاملی,

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
جمع بندی گروه های عاملی شیمی کنکور
توضیحات :

👈 گروههای عاملی زیادی در کتاب درسی مطرح شده اما بزرگترین اشکال آن عدم جمع کردن آنها در یک بخش مشخص است...😐😔

👈 در این تصویر همه گروه های عاملی همراه با فرمول عمومی و مثال مهم آنها در کتاب درسی را یکجا جمع آوری کردیم تا دانش آموزان دید جامعی از ترکیبات آلی داشته باشند👌😎👏♥️

گروه های عاملی شیمی

مشاهده فایل گزارش خرابی : 32